Welkom

Welkom bij KOM Advocaten, het advocatenkantoor in de Duin- en Bollenstreek dat haar brede ervaring inzet om uw belangen in alle facetten te behartigen.

Een advocaat is per definitie een pleitbezorger, iemand die uw belangen verdedigt in de rechtszaal. Bij KOM Advocaten weten we daarnaast dat het vooral in het familierecht vaak in het belang van de betrokkenen is, het conflict buiten de rechtszaal op te lossen. Ons kantoor is zowel gedreven voor bemiddeling (mediation) als bedreven in het procederen wanneer mediation geen optie meer is.

In strafzaken is KOM Advocaten een voorvechter van uw zaak. U ervaart hier een persoonlijke benadering. Een kwestie van hart voor mensen, oog voor de feiten, een scherp brein en een nuchtere mentaliteit. Samen met u bepalen we de beste strategie om uw belangen optimaal te dienen.

Ook in het belastingrecht, bestuursrecht en arbeidsrecht zal KOM Advocaten uw belangen verdedigen ten opzichte van bestuursorganen als het het bestuurs-en belastingrecht betreft. Als het het arbeidsrecht betreft kunnen zowel de werknemer als de werkgever KOM Advocaten vragen namens hen op te treden in arbeidsgerelateerde zaken.

Onze rechtsgebieden:
Personen- & Familierecht | Strafrecht en jeugdstrafrecht | Insolventierecht | Algemene praktijk

 

 

www.facebook.com/advocatennoordwijk